Przez wydawnictwo czy własnym sumptem – jak wydać książkę?

Przez wydawnictwo czy własnym sumptem – jak wydać książkę?

Jeszcze do niedawna samodzielne wydanie książki, było celem niezwykle trudnym do zrealizowania. Dziś dzięki rozwojowi technologii poligraficznej oraz postępowi w zakresie marketingu online, wydawanie książek jest w zasięgu przysłowiowego Kowalskiego. Dziś więc rozważymy plusy i minusy dwóch modeli wydawniczych – lepiej wydać książkę przez wydawnictwo, czy spróbować zrobić to na własną rękę? Sprawdźmy!

Wydajemy pierwszą książkę

Jeżeli postanowimy wydać nasze dzieło droga tradycyjną – czyli przy wsparciu wydawcy, to pierwszym krokiem jaki musimy poczynić w kierunku realizacji tego celu jest oczywiście napisanie książki. Kolejnym będzie zlecenie korekty – oczywiście, w przypadku wydawania książki poprzez wydawnictwo, część kosztów ponosi wydawca, jednak zakładamy, że osoba planuje swoje pierwsze wydanie. W takiej sytuacji, aby przekonać wydawnictwo do wydania naszego dzieła, należy dostarczyć książkę w jak najlepszej formie. W przypadku ewentualnej dalszej współpracy z wydawnictwem jest całkiem niewykluczone że podpiszecie kontrakt, określający ilość napisanych przez Ciebie dzieł literackich oraz ustalający podział kosztów związanych w wydaniem oraz promocją książki. Wróćmy jednak do pisania i korekty. Pierwszy etap to korekta, kolejny przygotowanie oprawy graficznej a jeszcze następny to przygotowanie projektu książki do druku. Zazwyczaj poniesienie wszystkich tych wydatków leży po stronie młodego artysty. Jaki jest ich koszt? Przy założeniu że nasza książka ma około 300 stron, to łączny koszt wymienionych operacji powinien zmieścić się w kwocie 2000 złotych. Po realizacji tego etapu nasza pierwsza książka jest gotowa do wydania – samodzielnego, bądź przez wydawnictwo.

Wydajemy książkę przez wydawnictwo

W takim modelu wydawniczym zazwyczaj reszta kosztów ponoszona jest przez wydawcę. Ten koszt to między innymi druk książki w ustalonym nakładzie oraz jej późniejsza promocja. Wydawca nie robi tego charytatywnie – pokrycie przez niego tych kosztów, będzie miało odbicie w zyskach ze sprzedaży książki. W tym modelu zysk musi pokryć koszta poniesione przez wydawcę, natomiast jego reszta jest podzielona w zgodzie z założeniami umowy podpisanej wcześniej z wydawcą.

Wydajemy książkę we własnym zakresie

A ile kosztuje wydanie książki na na własną rękę? Koszt druku jaki musielibyśmy ponieść to 20 do 30 złotych za książkę przy nakładzie poniżej 1000 sztuk, bądź 7 do 10 zł przy wyższym nakładzie. Mowa tu o projektach standardowych – do 300 stron i z pogrubioną okładką. Kolejnym kosztem jaki przyjdzie nam ponieść to koszt promocji książki. Wydatek jaki poniesiemy zależy wyłącznie od nas – możemy na przykład postawić na darmowe kanały promocyjne i starać się reklamować książkę przez internet. Warto jednak nadmienić, że wydawnictwa posiadają doskonale rozbudowaną sieć dystrybucyjną. Fakt – końcowo otrzymamy niższy procent ze sprzedaży, jednak podjęcie współpracy ze znanym wydawnictwem zawsze zwiększa szansę trafienia do szerszego grona odbiorców.