Szkolenia bhp

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy musi przejść szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na nich przyszły pracownik zapoznaje się z ogólnymi zasadami na danym stanowisku. Podczas instruktażu ogólnego osoba zapoznaje się z podstawowymi przepisami, z prawem pracy i zasadami danego zakładu. Te informacje poznają nie tylko nowi pracownicy, ale także studenci czy osoby uczące się, które zostały przyjęte na praktyki. Instruktaż stanowiskowy służy zapoznaniu się z danym stanowiskiem, z zasadami, które na nim panują. Dzięki niemu pracownik wie czytaj więcej na naszej stronie, jak dobrze i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Wyróżniamy też szkolenia okresowe, które mają na celu uporządkowanie już zdobytej wiedzy. Podczas nich pracownicy zapoznają się także z nowymi rozwiązaniami. Szkolenia tego typu są przygotowane dla pracodawców, kierowników, pracowników technicznych, robotników, służby bhp.

– autor artykułu